PrevádzkareňProgma-Ing.Bebjaková Marcela
Legionárska 29
91101 Trenčín


: 032-6583488
: tn@progma.sk

SídloIng.Marcela Bebjaková-PROGMA
Legionárska 29
911 04 Trenčín 4

: 31036279
: 1020504892
: SK1020504892
Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-4461

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08