Predajca

Názov:Progma-Ing.Bebjaková Marcela
IČO:31036279
DIČ:1020504892
IČ DPH:SK1020504892
Mesto:Trenčín
PSČ:91101
Adresa:Legionárska 29
Telefón:032-6583488
E-mail:tn@progma.sk
Kontakt:Marcela Bebjaková
Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-4461

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08