Kontakty

Predajca

Názov:Progma-Ing.Bebjaková Marcela
IČO:31036279
DIČ:1020504892
IČ DPH:SK1020504892
Mesto:Trenčín
PSČ:91101
Adresa:Legionárska 29
Telefón:032-6583488
E-mail:tn@progma.sk
Kontakt:Miroslav Bebjak

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 046/5422 771
Fax:
  • 046/5420 685